blok1.gifStudententijd


Ik heb Bestuurskunde gestudeerd, maar tijdens mijn studie gelukkig ook veel andere dingen gedaan. Ik ben lid geweest van Vereniging Fractie Vrijspraak (politieke studentenpartij aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Tilburg) en Juribes (studievereniging voor studenten Bestuurskunde). Tevens ben ik twee jaar mentor geweest; hieronder vind je twee foto's van mijn "Mentorkids":

mentorgroep 1995-1996

Mentorgroep 3 (Blauw 13 !!), jaargang 1995-1996 tijdens de TIK in het Leypark.
mentorgroep 1996-1997 Mentorgroep 4, jaargang 1996-1997 tijdens de FIK op het sportveld bij Zonnewende (Sint-Michielsgestel).

Na het behalen van mijn VWO-diploma aan de R.S.G. "Hamaland" (tegenwoordig Gemeentelijke Scholengemeenschap "De Driemark") in Winterswijk ging ik "Rechten" studeren aan de Universiteit van Tilburg en dus ook op kamers in een studentenhuis in Tilburg. De propedeuse werd precies na 1 jaar behaald. Na de propedeuse heb ik de doctoraalopleiding Bestuurskunde (Juridische Bestuurswetenschappen) gevolgd. Deze studie is een combinatie van Rechten en Bestuurskunde in een fifty-fifty-verhouding met het Openbaar Bestuur als hoofdonderwerp.

Tijdens mijn studie in Tilburg werd ik al vrij snel student-assistent t.b.v. het vak Practicum Rechtsinformatica. Computers hadden al langer mijn "warme belangstelling" (een enorm eufemisme) en deze bijbaan heeft er mede voor gezorgd dat ik me ben gaan toeleggen op een mix van informatietechnologie, rechten en bestuurskunde in de rest van mijn studie.

De opkomst van het Internet (en specifiek het World Wide Web) vond ik enorm fascinerend. Ik heb een tweetal stages gedaan die te maken hadden met de inzet van Internet voor het maken van beleid:

In maart 1997 heb ik een derde stage gelopen bij de unit Legal Affairs van Ericsson Telecommunicatie in Rijen. Mijn opdracht was om een document samen te stellen dat een overzicht bevatte van telecomunicatieregelgeving in Nederland. De nieuwe Telecommunicatiewet heeft daarbij specifieke aandacht gekregen.

Toen werd het tijd om de studie af te ronden. Op 27 augustus 1997 ben ik afgestudeerd (met genoegen) op een scriptie over electronic monitoring in computernetwerken. De scriptie (gewaardeerd met een 8.5) staat in zijn geheel op Internet en is getiteld: Digitaal bekeken. Hieronder zijn twee foto's te vinden van mijn afstuderen:

Tekenen van bul

Tekenen van de bul na het afleggen van het doctoraalexamen JBW. Mijn examencommissie bestond uit:

Prof.dr. P.H.A. Frissen (midden);
Dr. R.W. van Kralingen (links);
Drs. C.A.T. Schalken (rechts).

Afstudeerborrel

Impressie van de afstudeerborrel in café Kandinsky.
bul De bul, daar doe je het al die jaren voor.

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong|